Modulární systém

Obsah jako puzzle

Obsah i-Nástěnek je složen z modulů. Každý modul zobrazuje určitý typ obsahu.

Moduly jsou umístěny do předvolby a ta je následně přiřazena určité i-Nástěnce. Předvolby se spravují v administraci, kde je možné detailně zvolit jaké moduly se zobrazí, jaké bude jejich rozložení a mnoho dalšího.
Máme připravené tzv. standardní moduly, které jsou součástí každé licence a poskytují běžnou funkcionalitu. Pokud je zapotřebí speciální funkcionalita, je možné podle Vašich specifických požadavků vytvořit moduly „na míru“.

Mezi standardní moduly patří:

Rozvrh a suplování pro systém Bakaláři

Tyto dva moduly se starají o zobrazení rozvrhů a suplování ze systému Bakaláři.

Modul rozvrh je pro klasickou obrazovku.
Modul suplování je pro klasickou i dotykovou obrazovku.

Rozvrh a suplování pro systém Škola OnLine

Tyto dva moduly se starají o zobrazení rozvrhů a suplování ze systému Škola OnLine.
Modul rozvrh je pro klasickou obrazovku.
Modul suplování je pro klasickou i dotykovou obrazovku.

Jídelníčky ze systému iCanteen

Tento modul se stará o zobrazení aktuálních jídelníčků ze systému iCanteen.

Tento modul je pro klasickou i dotykovou obrazovku.

Počasí

Tento modul se stará o zobrazení aktuálního počasí v lokalitě Vaší školy / firmy.

Tento modul je pro klasickou obrazovku.

Aktuální den

Tento modul se stará o zobrazení informací o aktuálním dni – datum a svátek.

Tento modul je pro klasickou obrazovku.

Informace o organizaci

Tento modul se stará o zobrazení základních informací o Vaší škole / firmě – název, adresa, apod.

Tento modul je pro klasickou obrazovku.

Prohlížeč PDF dokumentů

Tento modul se stará o zobrazení PDF dokumentů. PDF dokumenty mohou být v roztříděny do podsložek.
Tento modul je pro dotykovou obrazovku.

PDF dokument

Tento modul se stará o zobrazení jednoho PDF dokumentu. Ideální je jednostránkový dokument pro zobrazení aktuálních novinek.

Tento modul je pro klasickou obrazovku.

Fotogalerie

Tento modul se stará o zobrazení fotogalerií. Jednotlivé galerie mohou být v roztříděny do podsložek.

Tento modul je pro dotykovou obrazovku.

Fotogalerie ze síťového adresáře

Tento modul se stará o zobrazení fotogalerií které jsou uloženy ve sdíleném síťovém adresáři. Jednotlivé galerie mohou být v roztříděny do podsložek.

Tento modul je pro dotykovou obrazovku.

Malá fotogalerie

Tento modul se stará o zobrazení jedné fotogalerie. Jednotlivé fotografie z galerie jsou promítány v určitém intervalu.

Tento modul je pro klasickou obrazovku.

Prohlížeč videí

Tento modul se stará o zobrazení videí. Jednotlivá videa mohou být v roztříděna do podsložek.

Tento modul je pro dotykovou obrazovku.

Video

Tento modul se stará o zobrazení jednoho zvoleného videa.
Tento modul je pro klasickou obrazovku.

Prohlížeč článků

Tento modul se stará o zobrazení článků. Články lze vytvářet a editovat v administraci a mohou být roztříděny do složek.

Tento modul je pro dotykovou obrazovku.

Běžící text

Tento modul umožňuje zobrazení lišty „běžícího textu“ kdekoli na obrazovce. Zdrojem textu je článek vytvořený v administraci systému.

Tento modul je pro klasickou obrazovku.