Administrace systému

Administrace systému

• Administrace i–Nástěnek je řešena pomocí online webového portálu Moje i-Nástěnky
• V administraci jsme opět dbali na to, aby byla co nejjednodušší a nejúčelnější
• Správu systému zvládne opravdu každý
• Administrace je přístupná přes webový prohlížeč, tudíž nevyžaduje žádné zbytečné instalace administračních
   programů

Správce zařízení

• Ve správci zařízení je možné vidět a ovládat všechna Vaše připojená zařízení i-Nástěnek
   (zařízení = počítač)

• U každého zařízení je možné vidět základní informace, připojené obrazovky a
   uživatelskou poznámku

• U každé obrazovky lze zvolit jaká předvolba obsahu se bude zobrazovat včetně
   plánovaného přepnutí předvolby v předem určený den

• Jednotlivá zařízení lze vzdáleně vypnout / restartovat a také je možné získat aktuální
   snímek obrazovky

Editor předvoleb

• Editor předvoleb umožnuje tvorbu tzv. „předvoleb“

• Předvolba představuje sadu nastavení obsahu který se bude zobrazovat na Vašich i-Nástěnkách

• Obsah je tvořen tzv. „moduly“

• Každý modul se stará o zobrazení určitých informací

• Předvolby se rozlišují na 2 typy podle typu obrazovky – klasická (nedotyková) a dotyková

• Do každé předvolby je možné umístit libovolné množství modulů

• Pro předvolby na klasické obrazovky je možné přesně zvolit rozložení a velikosti jednotivých modulů

• Pro předvolby dotykové obrazovky je možné zvolit pořadí jednotlivých modulů

• Editor předvoleb nabízí snadné a intuitivní nastavení obsahu pro Vaše i-Nástěnky pomocí několika pohybů myši

• Pro zlepšení orientace v předvolbě pro klasické obrazovky je možné zapnout náhled obrazovky, který v podobě malého pohyblivého okna zobrazí náhled, jak bude výsledné rozložení modulů na obrazovce vypadat

Multimédia

• V i-Nástěnkách je možné zobrazovat obsah z externích zdrojů (síťový disk, webové stránky, apod.) a také z integrované galerie multimédií

• Galerie multimédií umožňuje nahrát / zobrazit:
      • Fotogalerie
      • Videa
      • PDF dokumenty
      • ZIP soubory (převážně pro účely modulů)
• Bonusem je možnost vytvářet jednoduché články které mohou být zobrazeny na jakékoliv obrazovce (např. pro rychlá sdělení, „běžící“ text vespodu obrazovky, apod.)

Galerie modulů

• Galerie modulů poskytuje základní informace o každém z Vašich dostupných modulů